ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค

hitech_cal@hotmail.com


ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค

Full Description


บจก. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค สายเอเซีย-นครสวรรค์ ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

99 Moo 5, Hi-Tech Industrial Estate, Banwa, Bangpa-in, Phranakhonsi-ayutthaya

Zip code

13160

Tel.

0-3535-1037-8 Ext.17-19, 0-3572-9061

Fax

0-3535-1714, 0-3535-171

%d bloggers like this: