สกาย วีฟวิ่ง

contact@skyweaving.com


สกาย วีฟวิ่ง

Full Description


บจก. สกาย วีฟวิ่ง
ผลิตและจำหน่ายเส้นใย PP, เชือกถัก, สายทอที่อยู่ (ภาษาไทย)

430 วานิช 1 แขวง เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

430 Vanich 1 Rd., Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2223-7882-3, 0-2223-6322-4

Fax

0-2225-6538