สมพรเข็มเจาะ


สมพรเข็มเจาะ

Full Description


หจก. สมพรเข็มเจาะ
จำหน่ายเสาเข็มเจาะที่อยู่ (ภาษาไทย)

771/10-11 วัดไผ่เงิน จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

771/10-11 Wat Phaingoen, Chan Rd., Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2211-1982, 0-2212-4441

Fax

0-2212-4441

%d bloggers like this: