สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่


สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่

Full Description


บจก. สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่
ผลิต จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

117/35 หมู่ 4 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

117/35 Moo 4, Talingchan-Suphanburi Rd., Bangrakphatthana, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2452-5914-5

Fax

0-2452-5853

สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่


สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่

Full Description


บจก. สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่
ผลิต จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

117/35 หมู่ 4 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

117/35 Moo 4, Talingchan-Suphanburi Rd., Bangrakphatthana, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2452-5914-5

Fax

0-2452-5853

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: