สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม

apcthailandnet@gmail.com


สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม

Full Description


บจก. สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่อยู่ (ภาษาไทย)

620 หมู่ 4 พัฒนาการ ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

620 Moo 4, Phatthanakan Rd., Phraekasa, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2323-0891-3, 0-2324-0761-5

Fax

0-2324-0649

%d bloggers like this: