สยามมีทโปรดักส์อุตสาหกรรม

siammeat@hotmail.com


สยามมีทโปรดักส์อุตสาหกรรม

Full Description


บจก. สยามมีทโปรดักส์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตไส้กรอก หมูแฮม เบคอนที่อยู่ (ภาษาไทย)

60 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

60 Latphrao 94, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2538-0111

Fax

0-2539-2777

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: