สยามแพค แอนด์ แมชชินเนอรี่


สยามแพค แอนด์ แมชชินเนอรี่

Full Description


บจก. สยามแพค แอนด์ แมชชินเนอรี่
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

113/128-129 หมู่ 4 เอกชัย 94 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

113/128-129 Moo 4, Ekkachai 94, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2415-9000, 0-2416-9611

Fax

0-2416-6664

%d bloggers like this: