สยาม แอพพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง


สยาม แอพพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง

Full Description


บจก. สยาม แอพพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
เครื่องซักผ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

1910 อาคารอิเลคโทรลักซ์ ชั้น 15 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

1910 Electrolux Bldg., 15th Fl., New Phetchaburi Rd., Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2718-0222

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: