สายทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง


สายทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. สายทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำหน่ายเครื่องวัดระยะทางที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/103 หมู่ 4 รามอินทรา แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

99/103 Moo 4, Ramintra Rd., Bangchan, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2918-9078-9, 0-2918-6164

Fax

0-2517-3974

%d bloggers like this: