สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส.


สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส.

Full Description


บจก. สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส.
ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ขนส่งและตอกเสาเข็มที่อยู่ (ภาษาไทย)

60 หมู่ 2 สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

60 Moo 2, Samwa Rd., Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2906-2383, 0-2517-8141-3

Fax

0-2906-2192

%d bloggers like this: