สินอุดมคอนกรีต

contact@sudco.co.th


สินอุดมคอนกรีต

Full Description


บจก. สินอุดมคอนกรีต
รับหล่อชิ้นงานคอนกรีตตามแบบลูกค้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

27 สามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

27 Samwa Rd., Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2918-5180-4

Fax

0-2918-5184

สินอุดมคอนกรีต

contact@sudco.co.th


สินอุดมคอนกรีต

Full Description


บจก. สินอุดมคอนกรีต
ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มเขื่อนกันดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

27 สามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

27 Samwa Rd., Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2918-5180-4

Fax

0-2918-5184

%d bloggers like this: