สิริวัฒน์ โลหะภัณฑ์

sl_sirivadh@yahoo.com


สิริวัฒน์ โลหะภัณฑ์

Full Description


หจก. สิริวัฒน์ โลหะภัณฑ์
จำหน่ายวาล์วทองเหลือง เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว เหล็กดักท์ไทล์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

661/7 สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

661/7 Sathupradit Rd., Bangphongphang, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2294-5971, 0-2295-0993

Fax

0-2682-3405-9

สิริวัฒน์ โลหะภัณฑ์

sl_sirivadh@yahoo.com


สิริวัฒน์ โลหะภัณฑ์

Full Description


หจก. สิริวัฒน์ โลหะภัณฑ์
จำหน่ายท่อเหล็กและข้อต่อที่อยู่ (ภาษาไทย)

661/7 สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

661/7 Sathupradit Rd., Bangphongphang, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2294-5971, 0-2295-0993

Fax

0-2682-3405-9

%d bloggers like this: