สิริวัน พลาสติก

siriwanplastic@hotmail.com, info@siriwanplastics.com


สิริวัน พลาสติก

Full Description


บจก. สิริวัน พลาสติก
ผลิตและจำหน่ายแบบหล่อคอนกรีตจากพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

129/15 หมู่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก ปทุมธานี

Address (English)

129/15 Moo 2, Samkhok, Samkhok, Pathumthani

Zip code

12160

Tel.

0-2593-4774-5, 0-2979-1029, 0-2979-0052

Fax

0-2979-0053

สิริวัน พลาสติก

siriwanplastic@hotmail.com, info@siriwanplastics.com


สิริวัน พลาสติก

Full Description


บจก. สิริวัน พลาสติก
ผลิตและจำหน่ายไม้แบบก่อสร้างทำจากพลาสติก อิฐมวลเบา หินประยุกต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

129/15 หมู่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก ปทุมธานี

Address (English)

129/15 Moo 2, Samkhok, Samkhok, Pathumthani

Zip code

12160

Tel.

0-2593-4774-5, 0-2979-1029, 0-2979-0052

Fax

0-2979-0053

%d bloggers like this: