สืบ เอ็นจิเนียริ่ง

ss_group9@hotmail.com


สืบ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. สืบ เอ็นจิเนียริ่ง
รับงานด้านแพ็กเกจจิง บรรจุกล่องที่อยู่ (ภาษาไทย)

586/245, 247, 249 หมู่ 2 สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

586/245, 247, 249 Moo 2, Sukhumvit Rd., Bangpu-Mai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2709-8488-90

Fax

0-2709-8491

%d bloggers like this: