สเกล เอ็นจิเนียริ่ง

scale@ksc.th.com


สเกล เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. สเกล เอ็นจิเนียริ่ง
จำหน่ายเครื่องชั่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

55/100 หมู่ 1 เพชรเกษม 94 เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

Address (English)

55/100 Moo 1, Phetchakasem 94, Phetchakasem Rd., Bangkhae-Nua, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2806-0813-5

Fax

0-2421-5753

%d bloggers like this: