สเตเบิลทรานสฟอร์เมอร์

sale.stb2509@gmail.com


สเตเบิลทรานสฟอร์เมอร์

Full Description


บจก. สเตเบิลทรานสฟอร์เมอร์
ผลิต ซ่อม ออกแบบและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

36/3 หมู่ 3 ลำลูกกา-คลอง 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา ปทุมธานี

Address (English)

36/3 Moo 3, Lamlukka-Khlong 11 Rd., Buengthonglang, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2549-2315-7

Fax

0-2549-2318

Category (หมวดหมู่)