ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น

nrdauto@hotmail.com


ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น

Full Description


บจก. ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น
จำหน่ายและบริการประกอบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/5 สุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

47/5 Sukhumvit 68 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-8844, 0-2744-8800

Fax

0-2744-8801

ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น

nrdauto@hotmail.com


ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น

Full Description


บจก. ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น
จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/5 สุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

47/5 Sukhumvit 68 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-8844, 0-2744-8800

Fax

0-2744-8801

%d bloggers like this: