อะไหล่ลิฟต์ไทย

contact@thailiftparts.com, thailiftparts@hotmail.com


อะไหล่ลิฟต์ไทย

Full Description


บจก. อะไหล่ลิฟต์ไทย
จำหน่ายอะไหล่ ลิฟต์และบันไดเลื่อน อุปกรณ์ควบคุม วัสดุสิ้นเปลืองโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

89/351 ลาซาล 32 สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

89/351 Lasalle 32, Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-6161

Fax

0-2744-6660