อัมรินทร์ เทคโนโลยี

amatec@ksc.th.com


อัมรินทร์ เทคโนโลยี

Full Description


บจก. อัมรินทร์ เทคโนโลยี
ผลิตและติดตั้งสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ตู้คอนโทรลอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

401/2 นวมินทร์ 24 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

401/2 Nawamin 24, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2734-7436-42

Fax

0-2734-7443

Category (หมวดหมู่)

อัมรินทร์ เทคโนโลยี

amatec@ksc.th.com


อัมรินทร์ เทคโนโลยี

Full Description


บจก. อัมรินทร์ เทคโนโลยี
จำหน่ายปั๊มที่อยู่ (ภาษาไทย)

401/2 นวมินทร์ 24 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

401/2 Nawamin 24, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2734-7436-42

Fax

0-2734-7443

%d bloggers like this: