อัลลายด์เทค (ประเทศไทย)

sales@allied-tek.com


อัลลายด์เทค (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. อัลลายด์เทค (ประเทศไทย)
จำหน่ายเครื่องเชื่อม และลวดเชื่อมไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

21/27 นวมินทร์ 133 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

21/27 Nawamin 133, Nualchan, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-1931

Fax

0-2510-8208

%d bloggers like this: