อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

sales@sep.co.th, purchasing@sep.co.th


อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

Full Description


บจก. อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ผลิตกระดาษต่อเนื่องและคอมพิวเตอร์ฟอร์มที่อยู่ (ภาษาไทย)

116/17-18 อาคารศรีวิทย์ ชั้น 2 ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

116/17-18 Srivit Bldg., 2nd Fl., Na Ranong Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2240-3888, 0-2672-9210-5

Fax

0-2240-3883

อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

sales@sep.co.th, purchasing@sep.co.th


อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

Full Description


บจก. อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ผลิตกระดาษพันก้นกรองและก้นกรองบุหรี่, ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนที่อยู่ (ภาษาไทย)

116/17-18 อาคารศรีวิทย์ ชั้น 2 ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

116/17-18 Srivit Bldg., 2nd Fl., Na Ranong Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2240-3888, 0-2672-9210-5

Fax

0-2240-3883

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: