อาศรม

arsom@maildozy.com


อาศรม

Full Description


บจก. อาศรม
จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/118-119 หมู่ 8 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

50/118-119 Moo 8, Phahonyothin Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2970-3640-3

Fax

0-2521-6261

%d bloggers like this: