อาเรสตี้แม่พิมพ์ไทย


อาเรสตี้แม่พิมพ์ไทย

Full Description


บจก. อาเรสตี้แม่พิมพ์ไทย
ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

133 หมู่ 1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

133 Moo 1, Banwa, Bangpa-in, Phranakhonsi-ayutthaya

Zip code

13160

Tel.

0-3535-1655

Fax

0-3535-1656

%d bloggers like this: