อิทธิพร อิมปอร์ต


อิทธิพร อิมปอร์ต

Full Description


บจก. อิทธิพร อิมปอร์ต
บริการซ่อมรถบรรทุกที่อยู่ (ภาษาไทย)

96/11-12, 102-103 หมู่ 3 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

96/11-12, 102-103 Moo 3, Viphavadi-Rangsit Rd., Talatbangkhen, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2973-3560, 0-2551-1047-51, 0-2973-3929-30

Fax

0-2551-1457, 0-2552-6856

%d bloggers like this: