อินซูลแพค อุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ)

insulpack@hotmail.com, sales@insulpack-bkk.com


อินซูลแพค อุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ)

Full Description


บจก. อินซูลแพค อุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ)
ผลิตและจำหน่ายโฟมแผ่นที่อยู่ (ภาษาไทย)

219 หมู่ 2 เก้าแสน ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ

Address (English)

219 Moo 2, Khaosaen, Panwithi Rd., Bangpriang, Bangbo, Samutprakan

Zip code

10550

Tel.

0-2338-1155-7, 0-2708-5753-4, 0-2338-1299, 0-2708-3159

Fax

0-2338-1158, 0-2708-5753-4

%d bloggers like this: