อินเตอร์เฟสคอม

info@interfacecom.co.th


อินเตอร์เฟสคอม

Full Description


บจก. อินเตอร์เฟสคอม
ผลิต จำหน่าย และให้บริการ นาฬิกาดิจิตอล บอร์ดแสดงผลดิจิตอล บอร์ดประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ ป้ายแสดงข้อความอักษรไฟวิ่ง ระบบตรวจสอบสถานะเครื่องจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

8/187-188 หมู่ 7 กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

8/187-188 Moo 7, Kanchanaphisek Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2803-6855-6

Fax

0-2803-6857 , 0-2803-6853

อินเตอร์เฟสคอม

info@interfacecom.co.th


อินเตอร์เฟสคอม

Full Description


บจก. อินเตอร์เฟสคอม
ผลิต จำหน่าย และให้บริการ นาฬิกาดิจิตอล บอร์ดแสดงผลดิจิตอล บอร์ดประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ ป้ายแสดงข้อความอักษรไฟวิ่ง ระบบตรวจสอบสถานะเครื่องจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

8/187-188 หมู่ 7 กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

8/187-188 Moo 7, Kanchanaphisek Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2803-6855-6

Fax

0-2803-6857 , 0-2803-6853

%d bloggers like this: