อิวากิ (ประเทศไทย)

iwaki@iwaki.co.th


อิวากิ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. อิวากิ (ประเทศไทย)
นำเข้าและจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสีย เคมิทอลปั้มที่อยู่ (ภาษาไทย)

1852, 1854, 1856 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1852, 1854, 1856 Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2322-2471-4, 0-2320-1303-5

Fax

0-2322-2477, 0-2320-1309

อิวากิ (ประเทศไทย)

iwaki@iwaki.co.th


อิวากิ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. อิวากิ (ประเทศไทย)
นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจ่ายสารเคมีสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

1852, 1854, 1856 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1852, 1854, 1856 Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2322-2471-4, 0-2320-1303-5

Fax

0-2322-2477, 0-2320-1309

%d bloggers like this: