อิเลคทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อิควิปเม้นท์


อิเลคทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อิควิปเม้นท์

Full Description


หจก. อิเลคทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อิควิปเม้นท์
จำหน่ายเครื่องชั่ง เครื่องมือวัดและทดสอบที่อยู่ (ภาษาไทย)

87/114 หมู่ 5 สุขสวัสดิ์ 2 สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

87/114 Moo 5, Suksawat 2, Suksawat Rd., Chomthong, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2460-0661, 0-2875-8370-1

Fax

0-2477-0925

%d bloggers like this: