อีลีเท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล

eicgroup@truemail.co.th


อีลีเท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. อีลีเท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล
จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

473 พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

473 Phrayasuren Rd., Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2919-0047-50

Fax

0-2517-8397

Category (หมวดหมู่)