อีสเทิร์น เอลลิเวเตอร์

eastern.elevator@gmail.com


อีสเทิร์น เอลลิเวเตอร์

Full Description


หจก. อีสเทิร์น เอลลิเวเตอร์
ผลิต จำหน่าย บริการ ติดตั้ง ลิฟต์และบันไดเลื่อน พร้อมทั้งให้บริการบำรุงรักษา ตรวจสอบที่อยู่ (ภาษาไทย)

424/19 หมู่ 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี

Address (English)

424/19 Moo 1, Banglamung, Banglamung, Chonburi

Zip code

20150

Tel.

0-3870-2223

Fax

0-3870-2281

อีสเทิร์น เอลลิเวเตอร์

eastern.elevator@gmail.com


อีสเทิร์น เอลลิเวเตอร์

Full Description


หจก. อีสเทิร์น เอลลิเวเตอร์
จำหน่าย ปรับปรุง ซ่อม ดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ พร้อมให้คำปรึกษาที่อยู่ (ภาษาไทย)

424/19 หมู่ 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี

Address (English)

424/19 Moo 1, Banglamung, Banglamung, Chonburi

Zip code

20150

Tel.

0-3870-2223

Fax

0-3870-2281