อีเทค ซิสเท็ม แอนด์ ซัพพลาย

sales@etechthailand.com


อีเทค ซิสเท็ม แอนด์ ซัพพลาย

Full Description


บจก. อีเทค ซิสเท็ม แอนด์ ซัพพลาย

  • บริการด้านระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องรีดตะกอน เครื่องเตรียมสารละลายโพลิเมอร์อัติโนมัติ
  • บริการอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับรถยกไฟฟ้า (Replacement Parts for Personal Lift) จัดหาอุปกรณ์ ทดแทนและอะไหล่สำหรับรถยกไฟฟ้า
  • ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องรีดตะกอน เครื่องอัดตะกอน ปั๊มสูบตะกอนแบบสกรู ปั๊มจ่ายเคมี เครื่องควบคุมกรดด่าง


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

70/5 หมู่ 8 รัตนาธิเบศร์ 18 รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

70/5 Moo 8, Rattanathibes 18, Rattanathibes Rd., Bangkrasor, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2950-3662

Fax

0-2950-3663

%d bloggers like this: