อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

ugroups@hotmail.com


อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

Full Description


บจก. อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว
จำหน่ายอุปกรณ์ท่อ สเตนเลส เหล็ก พีวีซี วาล์วประตูน้ำ วาล์วสตีม ประเก็น เหล็กรูปพรรณที่อยู่ (ภาษาไทย)

579 สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

579 Suksawat Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2428-2114-5, 0-2872-0520-2, 0-2427-0952

Fax

0-2428-2125

อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

ugroups@hotmail.com


อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

Full Description


บจก. อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว
ศูนย์รวมอุปกรณ์ท่อ วาล์ว มิเตอร์ มาตรวัดน้ำ ประเก็น ซีล พีวีซี เหล็ก สเตนเลส เหล็กรูปพรรณและวัสดุโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

579 สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

579 Suksawat Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2428-2114-5, 0-2872-0520-2, 0-2427-0952

Fax

0-2428-2125

อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

ugroups@hotmail.com


อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

Full Description


บจก. อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว
จำหน่ายอุปกรณ์ท่อ สเตนเลส เหล็ก พีวีซี วาล์วประตูน้ำ วาล์วสตีม ปะเก็น เหล็กรูปพรรณที่อยู่ (ภาษาไทย)

579 สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

579 Suksawat Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2428-2114-5, 0-2872-0520-2, 0-2427-0952

Fax

0-2428-2125

อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

ugroups@hotmail.com


อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

Full Description


บจก. อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว
ผลิตและจำหน่ายวาล์ว มิเตอร์และมาตรวัด ท่อและวัสดุโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

579 สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

579 Suksawat Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2428-2114-5, 0-2872-0520-2, 0-2427-0952

Fax

0-2428-2125

อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

ugroups@hotmail.com


อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

Full Description


บจก. อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว
ศูนย์รวมอุปกรณ์ท่อ วาล์ว มิเตอร์ มาตรวัดน้ำ ปะเก็น ซีล พีวีซี เหล็ก สเตนเลส เหล็กรูปพรรณและวัสดุโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

579 สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

579 Suksawat Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2428-2114-5, 0-2872-0520-2, 0-2427-0952

Fax

0-2428-2125

Category (หมวดหมู่)

อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

ugroups@hotmail.com


อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

Full Description


บจก. อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์วที่อยู่ (ภาษาไทย)

579 สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

579 Suksawat Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2428-2114-5, 0-2872-0520-2, 0-2427-0952

Fax

0-2428-2125

อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

ugroups@hotmail.com


อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

Full Description


บจก. อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว
ศูนย์รวมอุปกรณ์ท่อวาล์ว เหล็กรูปพรรณและวัสดุโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

579 สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

579 Suksawat Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2428-2114-5, 0-2872-0520-2, 0-2427-0952

Fax

0-2428-2125

อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

ugroups@hotmail.com


อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว

Full Description


บจก. อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว
จำหน่ายอุปกรณ์ท่อ สเตนเลส เหล็ก พีวีซี วาล์วประตูน้ำ วาล์วสตีม ปะเก็น เหล็กรูปพรรณที่อยู่ (ภาษาไทย)

579 สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

579 Suksawat Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2428-2114-5, 0-2872-0520-2, 0-2427-0952

Fax

0-2428-2125