อุดมทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

udomtip-eng@hotmail.com


อุดมทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

Full Description


หจก. อุดมทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
นำเข้า และจำหน่ายเครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องมือวัด เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องนับจำนวนที่อยู่ (ภาษาไทย)

60/151 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง

Address (English)

60/151 Moo 1, Banchang, Banchang, Rayong

Zip code

21130

Tel.

0-3894-1989

Fax

0-3894-1979

%d bloggers like this: