อุดมสวัสดิ์อ๊อกซิเย่น

support@udomsawatoxygen.com


อุดมสวัสดิ์อ๊อกซิเย่น

Full Description


หจก. อุดมสวัสดิ์อ๊อกซิเย่น
จำหน่ายอุปกรณ์การเชื่อม ตัดที่อยู่ (ภาษาไทย)

149-153 จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

149-153 Chan Rd., Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2212-4651, 0-2212-4653, 0-2212-5134, 0-2674-9313

Fax

0-2212-2731

อุดมสวัสดิ์อ๊อกซิเย่น

support@udomsawatoxygen.com


อุดมสวัสดิ์อ๊อกซิเย่น

Full Description


หจก. อุดมสวัสดิ์อ๊อกซิเย่น
ผลิตและจำหน่ายก๊าซเพื่ออุตสาหกรรมและการแพทย์ บริการส่งก๊าซไฮโดรเจน ออกซิเจนที่อยู่ (ภาษาไทย)

149-153 จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

149-153 Chan Rd., Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2212-4651, 0-2212-4653, 0-2212-5134, 0-2674-9313

Fax

0-2212-2731

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: