อุตสาหกรรมกระดาษต่อเนื่อง


อุตสาหกรรมกระดาษต่อเนื่อง

Full Description


บจก. อุตสาหกรรมกระดาษต่อเนื่อง
ผลิตและจำหน่ายกระดาษต่อเนื่องที่อยู่ (ภาษาไทย)

159 เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

159 Thepharak Rd., Bangphli-Yai, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2730-4900-5

Fax

0-2739-4930

%d bloggers like this: