อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว

apcthailandnet@gmail.com


อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว

Full Description


บจก. อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว
ผลิตและจำหน่ายกรวยและแกนกระดาษ กล่องโปสเตอร์ กระดาษฉาก กระดาษรังผึ้ง ถังกระดาษ



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

522 หมู่ 1 ปลั่งเปล่ง พุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

522 Moo 1, Phuttharaksa Rd., Thaiban, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2395-1217, 0-2395-2068, 0-2702-8030-1

Fax

0-2387-0679

%d bloggers like this: