อุตสาหกรรมเครื่องเขียนไทย


อุตสาหกรรมเครื่องเขียนไทย

Full Description


บจก. อุตสาหกรรมเครื่องเขียนไทย
ผลิตและจำหน่ายปั๊มโลหะขึ้นรูปใช้กับแฟ้มเอกสารที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/4 หมู่ 4 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

47/4 Moo 4, Phrayabanlue, Latbualuang, Phranakhonsi-ayutthaya

Zip code

13230

Tel.

0-3526-6204, 0-3526-6106

Fax

0-3526-6200

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: