เกษตรประดิษฐ์โลหะกิจ


เกษตรประดิษฐ์โลหะกิจ

Full Description


เกษตรประดิษฐ์โลหะกิจ
รับกลึง-ปั๊มด้วยเครื่องออโต้คอมพิวเตอร์ งานโลหะ งานฟอร์กจิ้งที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/100-101 หมู่ 1 จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

47/100-101 Moo 1, Chomthong Rd., Chomthong, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2468-6436, 0-2468-1106, 0-2460-1243

Fax

0-2476-4383

%d bloggers like this: