เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์

supakkawan@yahoo.com


เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์

Full Description


บจก. เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์
ผลิตชุดแม่พิมพ์และส่วนประกอบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

138 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

138 Moo 1, Hi-Tech Industrial Estate, Banlen, Bangpa-in, Phranakhonsi-ayutthaya

Zip code

13160

Tel.

0-3535-1973-5

Fax

0-3535-1972