เคี่ยนหงวน วิสาหกิจ


เคี่ยนหงวน วิสาหกิจ

Full Description


บจก. เคี่ยนหงวน วิสาหกิจ
จำหน่ายเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่อยู่ (ภาษาไทย)

140/1 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

140/1 Wireless Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2255-9000

Fax

0-2253-7371

%d bloggers like this: