เค.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)

kcuniversal@hotmail.com


เค.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. เค.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)
ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเทียม คริสตัลสวารอฟสกี้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

70/99 หมู่ 2 8 รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

70/99 Moo 2, 8, Ramintra Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2971-8575-6, 0-2521-6338

Fax

0-2552-7560