เค.ที.อินเตอร์กรีน

info@ktitg.com


เค.ที.อินเตอร์กรีน

Full Description


บจก. เค.ที.อินเตอร์กรีน
ผลิต จำหน่ายแผ่นฟอกอากาศ แผ่นกรองฝุ่น-กลิ่นสำหรับเครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศที่อยู่ (ภาษาไทย)

136/11-10-12 หมู่ 4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

136/11-10-12 Moo 4, Bangrakphatthana, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2920-8550, 0-2920-8588

Fax

0-2920-8793

เค.ที.อินเตอร์กรีน

info@ktitg.com


เค.ที.อินเตอร์กรีน

Full Description


บจก. เค.ที.อินเตอร์กรีน
ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟอกอากาศ แผ่นกรองฝุ่น-กลิ่นสำหรับเครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศที่อยู่ (ภาษาไทย)

136/11-10-12 หมู่ 4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

136/11-10-12 Moo 4, Bangrakphatthana, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2920-8550, 0-2920-8588

Fax

0-2920-8793

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: