เค.ที.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล


เค.ที.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. เค.ที.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงงานผลิตและจำหน่ายจานทอผ้าและเครื่องตรวจผ้า สำหรับโรงงานทอผ้า, โรงงานย้อมผ้า, โรงงานการ์เม้นต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

149 หมู่ 1 เศรษฐกิจ ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

149 Moo 1, Setthakit Rd., Khaerai, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

0-2811-2401-3

Fax

0-2811-2400