เค.พี.เอ็น. บรรจุภัณฑ์


เค.พี.เอ็น. บรรจุภัณฑ์

Full Description


บจก. เค.พี.เอ็น. บรรจุภัณฑ์
ผลิตและรับสั่งทำกล่องกระดาษลูกฟูก พร้อมพิมพ์ชื่อ สัญลักษณ์ ยี่ห้อที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/9 หมู่ 9 พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

99/9 Moo 9, Phutthamonthon Sai 5 Rd., Raikhing, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73210

Tel.

0-2431-2097-8, 0-2810-2460-5

Fax

0-2810-2466

%d bloggers like this: