เค อาร์ ซี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

krc_uniarc@hotmail.com


เค อาร์ ซี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

Full Description


หจก. เค อาร์ ซี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
จำหน่ายอุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะและลวดเชื่อมที่อยู่ (ภาษาไทย)

454, 456 แสงจันทร์ เจริญกรุง 67 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.

Address (English)

454, 456 Saengchan, Charoenkrugn 67 Rd., Yannawa, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2675-1117-8

Fax

0-2675-0217

%d bloggers like this: