เค เอส ดี โปรดักส์

kpd_group@hotmail.com


เค เอส ดี โปรดักส์

Full Description


บจก. เค เอส ดี โปรดักส์
รับฉีดงานพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

19/9 หมู่ 6 เฮง-เฮง ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

19/9 Moo 6, Heng-Heng, Om-Yai, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73160

Tel.

0-2810-9099, 0-2810-9100

Fax

0-2429-1223

เค เอส ดี โปรดักส์

kpd_group@hotmail.com


เค เอส ดี โปรดักส์

Full Description


บจก. เค เอส ดี โปรดักส์
ผลิตและจำหน่ายนอต สกรู ชั้นวางนอต อะไล่เกรดเอที่อยู่ (ภาษาไทย)

19/9 หมู่ 6 เฮง-เฮง ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

19/9 Moo 6, Heng-Heng, Om-Yai, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73160

Tel.

0-2810-9099, 0-2810-9100

Fax

0-2429-1223