เจนคอม เอลิเวเตอร์

elevator@gencomelevator.com, service@gencomelevator.com


เจนคอม เอลิเวเตอร์

Full Description


บจก. เจนคอม เอลิเวเตอร์
ออกแบบ จำหน่าย ผลิต ติดตั้ง ปรับปรุง รับซ่อมลิฟต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2004 ลาดพร้าว 71 ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

2004 Latphrao 71, Latphrao Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2538-3758, 0-2932-4958, 0-2956-1782, 0-2956-1793

Fax

0-2538-7504