เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์

gnrcom@general-computer.co.th, gnrcom@hotmail.com


เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์

Full Description


บจก. เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์
จำหน่ายกระดาษต่อเนื่อง แบบฟอร์มธุรกิจ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ซองเงินเดือน ฯลฯที่อยู่ (ภาษาไทย)

14/483 หมู่ 9 พระราม 2 (39) พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

14/483 Moo 9, 39, Rama II Rd., Bangmot, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2417-1717, 0-2417-2299

Fax

0-2417-2300-2

เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์

gnrcom@general-computer.co.th, gnrcom@hotmail.com


เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์

Full Description


บจก. เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์
ผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์ต่อเนื่องที่อยู่ (ภาษาไทย)

14/483 หมู่ 9 พระราม 2 (39) พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

14/483 Moo 9, 39, Rama II Rd., Bangmot, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2417-1717, 0-2417-2299

Fax

0-2417-2300-2

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: