เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

gel@gel.co.th, pr@gel.co.th


เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

Full Description


บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตอัดแรง ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป, ซีเมนต์ผสมเสร็จสำหรับงานฉาบบาง (Skim Coat)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

44/2 หมู่ 2 ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง ปทุมธานี

Address (English)

44/2 Moo 2, Tiwanon Rd., Bangkadi, Mueang, Pathumthani

Zip code

12000

Tel.

0-2501-1055, 0-2501-2020, 0-2501-2462-7, 0-2501-2128-31

Fax

0-2501-2134, 0-2501-2468

%d bloggers like this: