เจนเนอร์รัล อุตสาหกรรมพลาสติก


เจนเนอร์รัล อุตสาหกรรมพลาสติก

Full Description


บจก. เจนเนอร์รัล อุตสาหกรรมพลาสติก
ออกแบบแม่พิมพ์และฉีดงานพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

10/13 หมู่ 6 เอกชัย 36 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

10/13 Moo 6, Ekkachai 36 Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2415-9110, 0-2897-5257, 0-2416-7297

Fax

0-2415-9110, 0-2897-5257

เจนเนอร์รัล อุตสาหกรรมพลาสติก


เจนเนอร์รัล อุตสาหกรรมพลาสติก

Full Description


บจก. เจนเนอร์รัล อุตสาหกรรมพลาสติก
จำหน่ายเครื่องฟอกอากาศที่อยู่ (ภาษาไทย)

10/13 หมู่ 6 เอกชัย 36 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

10/13 Moo 6, Ekkachai 36 Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2415-9110, 0-2897-5257, 0-2416-7297

Fax

0-2415-9110, 0-2897-5257

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: